wcags A A A A A- A+
Obrazek Słojów
bezpieczny-pozarowo-szkieletowy-dom-drewniany-1_(1).jpg

2020-09-11

Szkieletowy dom drewniany bezpieczny pożarowo

Pod koniec sierpnia na terenie Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Pionkach przeprowadzono eksperyment pożarowy pt. „Bezpieczny pożarowo szkieletowy dom drewniany”. Jego rezultat to kolejny dowód na to, że wbrew powszechnie krążącym opiniom dom drewniany wcale nie jest łatwopalny.

Instytutu Techniki Budowlanej sprawdza domy drewniane.

Na poligonie w Pionkach pod Radomiem stanął dwukondygnacyjny budynek mieszkalny. Został zbudowany specjalnie po to, aby można było przeprowadzić w nim serię pożarów (3 scenariusze pożarów wewnętrznych i 3 scenariusze pożarów zewnętrznych). 25-26 sierpnia 2020 r., z inicjatywy Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną (PSP) wykonano eksperyment, który miał na celu wypracowanie nowych przepisów przeciwpożarowych dla budynków o konstrukcji drewnianej. Polegał on na wznieceniu w pełni rozwiniętego pożaru w budynku wielokondygnacyjnym. Wydarzenie zwieńczyło trwające kilka lat prace PSP i ekspertów Zakładu Badań Ogniowych ITB. Działania te były konieczne, aby umożliwić bezpieczny rozwój budownictwa drewnianego w naszym kraju. – Działalność́ ITB jest skierowana na szeroko pojęte dbanie o jak najwyższą̨ jakość́ w budownictwie, z uwzględnieniem wszystkich wymagań́ podstawowych (WP) – mówi Paweł Sulik z Instytutu Techniki Budowlanej – Wspieranie rozwoju budownictwa drewnianego wpisuje się̨ w tę działalność́ z kilku istotnych powodów, wśród których wymienić́ należy m.in. oszczędność́ energii i izolacyjność́ cieplną, które zapewniają̨ technologie oparte na drewnie czy zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, co z kolei wiąże się̨ z wykorzystaniem w obiektach budowlanych przyjaznych środowisku surowców. Wśród wielu zweryfikowanych doświadczalnie zalet technologii opartych na drewnie bezpieczeństwo pożarowe wymaga doprecyzowania – wyjaśnia ekspert – Dlatego Instytut Techniki Budowlanej zdecydował się̨ na realizację projektu badawczego NZP-124, którego celem jest dostarczenie oczekiwanych m.in. przez Państwową Straż̇ Pożarną̨ doświadczalnie potwierdzonych dowodów zachowania się̨ tego typu konstrukcji w pożarze. Nie tylko według norm badawczych na standardowych próbkach, ale również̇ w skali rzeczywistej, w obiekcie zbliżonym do realnych realizacji.

Eksperci potwierdzają bezpieczeństwo pożarowe

Eksperyment w Pionkach został sfilmowany. Pobrano również próbki do badań, które mają dostarczyć wiedzy potrzebnej do dostosowania przepisów techniczno-budowlanych. Poza tym projekt stał się kolejnym dowodem na skuteczność biernej ochrony pożarowej systemów zastosowanych w szkieletowych domach drewnianych. – Dzisiejszy eksperyment w pełni potwierdził tezę, że wielopoziomowe, szkieletowe budynki drewniane są bezpieczne pożarowo. W eksperymencie maksymalna temperatura w pomieszczeniu, w którym rozwijał się pożar wynosiła ponad 1100 stopni Celsjusza, natomiast w pomieszczeniu znajdującym się powyżej, na podłodze panowała temperatura pokojowa – 23 stopnie Celsjusza – mówi doktor Paweł Sulik z ITB, który jest kierownikiem projektu i był jednym z inicjatorów eksperymentu.

Zobacz krótką wideo-relację z „Bezpieczny pożarowo szkieletowy dom drewniany”: