wcags A A A A A- A+
Obrazek Słojów

2023-02-09

O poradniku

Budownictwo drewniane, czyli zbiór dobrych praktyk z zakresu budownictwa drewnianego ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji

Współczesne wyzwania związane z koniecznością ochrony środowiska oraz klimatu sprzyjają poszukiwaniu nowych, proekologicznych rozwiązań. Szereg tego typu działań jest podejmowanych w branży budownictwa. Prowadzone w Europie i na świecie prace badawcze jednoznacznie wskazują, że budownictwo drewniane spełnia wszystkie wymagania stawiane procesom przyjaznym dla środowiska. Drewno to naturalny i odnawialny surowiec, a budynki wykonane z jego użyciem charakteryzują się znacznie niższym śladem węglowym niż te, powstałe ze stali i betonu.

Popularność technologii opartych na wykorzystaniu drewna w Polsce jest jednak o wiele mniejsza niż w Europie. Brakuje powszechnej wiedzy w tym zakresie, ograniczony jest również dostęp do najnowszych publikacji. Powoduje to często trudności z projektowaniem i wznoszeniem obiektów o skomplikowanej konstrukcji drewnianej i budzi nieufność inwestorów wobec wyboru takich rozwiązań.

Ministerstwo Środowiska i Klimatu, dostrzegając wszystkie te problemy, zorganizowało w latach 2019-2020 cykl szkoleń dla pracowników nadzoru budowlanego oraz Państwowej Straży Pożarnej pn. „Budownictwo drewniane w Polsce w świetle przepisów projektowo-wykonawczych i przeciwpożarowych”. Kontynuując proces podnoszenia poziomu wiedzy wśród uczestników procesu budowlanego, w 2022 roku zrealizowany został także kolejny projekt, w wyniku którego powstały poradniki zatytułowane „Budownictwo drewniane, czyli zbiór dobrych praktyk z zakresu budownictwa drewnianego ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji”, przeznaczone odpowiednio dla: inwestora, wykonawcy oraz projektanta. Poradniki te z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce, życząc, by Inwestorom pomogły podjąć bez obaw decyzję o wyborze obiektu o konstrukcji drewnianej, a Projektantom i Wykonawcom – ułatwiły ich planowanie oraz realizację.

 

 

Dla projektanta

 

Dla Inwestora

 

Dla Wykonawcy